BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ
Mokyklos pavadinimas: Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželis.
Sutrumpintas pavadinimas: „Inkarėlio“ mokykla-darželis.
Mokyklos adresas:     Kauno g. 43, LT-91168 Klaipėda.
                                  Direktorius – tel./faksas (8 46) 38 34 14
                                  Buhalterija – tel. (8 46) 31 47 63
                                  El. paštas inkarelis@gmail.com
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla.
Mokyklos tipas: pradinė mokykla.
Mokyklos pagrindinė paskirtis: bendrosios paskirties mokykla.
Mokymo kalba: lietuvių.
Mokyklos veiklos sritis: švietimas.
Pagrindinė veiklos rūšis: pradinis ugdymas, kodas 85.20 .
Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
                               ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190432886.


45-asis lopšelis-darželis įsteigtas 1968 m. kaip žinybinis Okeaninio laivyno žvejybos bazės lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto mero 1992 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 860 įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos miesto mero 1993 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 365 ją reorganizavo į pradinę mokyklą-darželį. Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. 554 įstaigai suteiktas „Inkarėlio“ pavadinimas ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 ji pavadinta Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželiu.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
2010 © Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.tavobiuras.lt
Informacija atnaujinta 2014.10.03