DARBUOTOJAI
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
DANUTĖ JUŠKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė.
Pedagogo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė.
Pedagoginis darbo stažas – 28 metai, vadybinis darbo stažas – 8 metai.
El. paštas: danute.inkarelis@gmail.com, tel. (8 46) 383414

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
NIJOLĖ DANIUK
Išsilavinimas – spec. vidurinis.
El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. (8 46) 383414

Vyriausiasis buhalteris
DAIVA JUODEIKIENĖ
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
El. paštas: inkareliobuhalterija@gmail.com, tel. (8 46) 314763

Bendrosios praktikos slaugytoja
IRENA SERDIUK
Išsilavinimas – spec. vidurinis.
El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. (8 46) 314763

Dirba 45 darbuotojai, iš jų 22 pedagoginiai. Visų įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 100 % pedagoginiai darbuotojai atestuoti, 41 % atestuoti metodininko kvalifikacinei kategorijai.
PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Specialybė
Išsilavinimas
Kvalifikacinė
kategorija
Dėstomi
dalykai
1.
Rima
Savva
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas
universit. 1980 m. ŠPI KIAF
II vadybinė kategorija,
auklėtoja metodininkė
vyr. mokytoja
Direktorė
2.
Danutė
Juškienė
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas; prad.kl.mokyt
universit.1983 m. ŠPI KIAF
1993 m. ŠPI PMPM
II vadybinė kategorija,
mokytoja metodininkė
Pavaduotoja
ugdymui,
mokytoja
3.
Ona
Grauslienė
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas
universit. 1989 m. ŠPI KIAF
Auklėtoja metodininkė
Auklėtoja
4.
Renata
Viržintienė
Ikimokyklinis ugdymas.
Socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija
aukštesnysis-1992 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė m-la, universit. 2008 m. KU TSI
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
5.
Birutė
Vaičiulienė
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalif., ikimokyklinė pedagogika ir psichologija
universit. 1994m. KUPF
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
6.
Danutė
Pelenytė
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas
universit. 1990 m. ŠPI KIAF
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
7.
Rūta
Urbonaitė
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas
universit. 1986 m. ŠPI KIAF
Auklėtoja metodininkė
Auklėtoja
8.
Danutė
Stonkuvienė
Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija
universit. 1990 m. ŠPI KIAF
III vadybinė,
auklėtoja metodininkė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
9.
Ana
Rybakova
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio
auklėjimo metodininkas
universit. 1981 m. ŠPI KIAF
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
10.
Violeta
Krygerienė
Pradinių klasių mokymo metodika bendro lavinimo mokykloje
aukštesnysis. 1986 m. O. Sukackienės pedagoginė m-la
Vyr. mokytoja
Pradinių klasių
mokytoja
11.
Silvija
Petrikienė
Vaikų auklėtojo-pradžios m-los mokytojo profesinė kvalifikacija
universitet. 1999 m. KUPF
Mokytoja metodininkė
Pradinių klasių
mokytoja
12.
Romalda
Jankovskienė
Ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas; prad.m-los mokyt.kvalif.
universit. 1986 m. ŠPI KIAF
1997 m. KU prad.m-los
Vyr. mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
13.
Kristina
Skuodienė
Vaikų auklėtojo-pradžios m-los mokytojo profesinė kvalifikacija
universitet. 1999 m. KUPF
Vyr. mokytoja
Anglų kalbos
mokytoja
14.
Jolanta
Jonikienė
Vaikų auklėtoja-pradžios m-los mokytojo profesinė kvalifikacija
universitet. 1998 m. KUPF
Vyr. mokytoja
Pradinių klasių
mokytoja
15.
Laima
Eidukaitytė
Bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija  
universitet. KU TSI
Vyr. muzikos mokytoja
Muzikos mokytoja
16.
Lina
Žilienė
Ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija
universit. 1993 m. KU
Muzikos mokytoja metodininkė
Meninio ugdymo mokytoja
17.
Aurelija
Žitkuvienė
Tikybos vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
universit. 2001 m. KU PF edukologijos krypties religinio ugdymo (katalikų) studijų programa
Tikybos vyr. mokytoja
Tikybos mokytoja
18.
Alma
Berzupa
Specialusis pedagogas ir
logopedas 
universit. 1991 m. ŠPI defektologijos (oligofreno pedagogikos su logopedija) specialybės kursas, suteikta pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokytklinių įstaigų oligofreno pedagogės kvalifikacija
Logopedė metodininkė
Logopedė
19.
Danutė  Marė
Urvakienė
Spec.pedagog. fakultetas,
specialusis pedagogas
universit. 1972 m. ŠPI
Logopedė metodininkė
Logopedė
20.
Jekaterina
Simpukienė
Dailės mokytojo profesinė kvalifikacija
universit. 2005m. KU PF
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
21.
Judita
Krivickienė
Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
aukštesnysis 1981 m. Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla, ikimokyklinis ugdymas, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
Auklėtoja
Auklėtoja
22.
Regina
Mielaikienė
Vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
universit. 1989 m. ŠPI ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas
Vyr. auklėtoja
Auklėtoja
Informacija atnaujinta 2014.10.03