TARYBOS, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS
MOKYKLOS TARYBA

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Lina Žilienė
pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja
2.
Silvija Petrikienė
pirmininko pavaduotoja, pradinių klasių mokytoja
3.
Rūta Urbonaitė
narė, auklėtoja metodininkė
4.
Jovita Daugirdienė
narė, auklėtojos padėjėja
5.
Judita Krivickienė
narė, auklėtoja
6.
Ingrida Viršulienė
narė, tėvų atstovas
7.
Daiva Juodeikienė
narė, tėvų atstovas
8.
Gražina Ivanovienė
narė, tėvų atstovas


DARBO TARYBA

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Danutė Pelenytė
pirmininkė, vyr. auklėtoja
2.
Daiva Juodeikienė
narė, vyr. buhalterė
3.
Svetlana Mandrikova
narė, sandėlininkė


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Rima Savva
komisijos pirmininkė, direktorė
2.
Audronė Andrašūnienė
narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
3.
Rūta Urbonaitė
narė, auklėtoja metodininkė, mokytojų tarybos atstovė
4.
Romalda Jankovskienė
narė, pradinių klasių mokytoja, mokytojų tarybos atstovė
5.
Alvinija Stalnionienė
narė, logopedė, mokytojų tarybos atstovė


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Danutė Juškienė
pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.
Alma Berzupa
narė, logopedė
3.
Danutė Marė Urvakienė
narė, logopedė
4.
Daiva Juodeikienė
narė, vyr. buhalterė
5.
Irena Serdiuk
narė, bendrosios praktikos slaugytoja
6.
Jolanta Jonikienė
narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
7.
Danutė Stonkuvienė
narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ


Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Rima Savva
koordinatorė, direktorė
2.
Danutė Juškienė
narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.
Nijolė Daniuk
narė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
4.
Daiva Juodeikienė
narė, vyr. buhalterė
5.
Lina Žilienė
narė, mokyklos tarybos pirmininkė
6.
Silvija Petrikienė
narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
7.
Birutė Kunšteinienė
narė, vyr. auklėtoja


KŪRYBINĖ GRUPĖ ,,MOKAME DIRBTI, MOKAME ILSĖTIS“

Eil. Nr
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Danutė Stonkuvienė
pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
2.
Ona Grauslienė
narė, auklėtoja metodininkė
3.
Rūta Urbonaitė
narė, auklėtoja metodininkė
4.
Danutė Marė Urvakienė
narė, logopedė
5.
Jolanta Jonikienė
narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė


KŪRYBINĖ GRUPĖ ,,Į FANTAZIJOS ŠALĮ“

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos
1.
Jekaterina Simpukienė
pirmininkė, vyr. aulėtoja
2.
Romalda Jankovskienė
narė, pradinių klasių mokytoja
3.
Renata Viržintienė
narė, vyr. auklėtoja
4.
Regina Mielaikienė
narė, vyr. auklėtoja
Informacija atnaujinta 2014.10.03