VADOVAI
Klaipėdos ,,Inkarėlio" mokyklos-darželio direktorė
RIMA SAVVA

Gyvenimo aprašymas (parsisiųsti MS Word formatu)

Išsilavinimas - aukštasis universitetinis.
Kvalifikacinė kategorija - II vadybinė.
Pedagogo kvalifikacinės kategorijos: auklėtoja metodininkė, vyr. mokytoja.
Pedagoginis darbo stažas - 31 metai, vadybinis darbo stažas - 25 metai.
El. paštas: rima.savva@gmail.com, tel. (8 46) 383414

Informacija atnaujinta 2014.10.03