VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA
PATVIRTINTA
Klaipėdos ,,Inkarėlio" mokyklos-darželio
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. V-149
priedas

SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus vedėja
____________
Laima Prižgintienė
2011-08-31   

Informacija atnaujinta 2014.10.03